ไม้แดด

เครื่องวัด EC สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน

เครื่องวัด EC เป็นอุปกรณ์สำคัญในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน ใช้วัดค่าน้ำในรางปลูก Hydroponics ว่ามีความเข้มข้นของปุ๋ย A+B หรือค่า EC ที่เหมาะสมกับผักที่เราปลูกอยู่หรือไม่
แสดง 1-3 จาก 3 รายการ