ไม้แดด

น้ำยาวัดปุ๋ย NPK และ pH ดิน

น้ำยาตรวจปริมาณปุ๋ย NPK และ pH ในดิน เป็นชุดทดสอบหาค่าธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม เพื่อเลือกการใช้ปุ๋ย และปรับสภาพกรดด่าง หรือ pH ในดินให้เหมาะสม
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ