เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.com


บทความ
Total: 5:               
 
    
การผสมปุ๋ยเคมีเพื่อให้ได้ปุ๋ยตามสูตรสั่งตัดการผสมปุ๋ยเคมีเพื่อให้ได้ปุ๋ยตามสูตรสั่งตัด (อ่าน 3434)
วิธีการผสมปุ๋ยเคมีการผสมปุ๋ยเคมีเพื่อให้ได้ปุ๋ยตามคำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่ได้จากผลการวิเคราะห์ดิน ซึ่งไม่สามารถหาซื้อปุ๋ยสูตร และปริมาณนั้นๆในท้องตลาดทั่วไป เพราะไม่มีผู้ประกอบการผลิตเฉพาะส่วนใหญ่ในท้องตลาดผู้ประกอบการ มักผลิตปุ๋ยสูตรหลักทั่วไป ได้แก่ ปุ...
Download
วิธีเลือกซื้อปุ๋ยให้เหมาะสมกับดิน และคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปวิธีเลือกซื้อปุ๋ยให้เหมาะสมกับดิน และคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป (อ่าน 3324)
ปุ๋ย คือ วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเป็น องค์ประกอบหรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้ เกิดธาตุอาหารพืช เมื่อใส่ลงไปในดิน แล้วจะปลดปล่อยหรือสังเคราะห์ ธาตุอาหารที่จำเป็นให้แก่พืช ดินที่มีความอุดม สมบูรณ์สูงจึงต้องการธาตุอาหารพืชเพิ่ม เติมจากปุ๋ยน้อยกว่าดิน...
การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง (อ่าน 4065)
ประโยชน์ที่ได้จากการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง รัฐสามารถลดการนำเข้าจากทั้งหมดปีละ 3.6 ล้านตัน/ปี (เป็นสูตรสำเร็จ 1.8 ล้านตัน) จึงทำให้ลดเงินตราต่างประเทศ จากการนำเข้าปุ๋ยสำเร็จที่มีสารตัวเติม 4,320 ล้านบาท/ปีและลดค่าใช้จ่ายซื้อสารตัวเติมในประเทศ 3,240 ล้...
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) (อ่าน 4267)
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มีชื่อเรียกในภาษาไทยหลายชื่อ เช่น การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืช การปลูกพืชในสารอาหารพืช การปลูกพืชในวัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดินที่มีธาตุอาหารพืช การปลูกพืชโดยให้รากพืชสัมผัสสารอาหารโดยตรงที่ไม่มีดินเป็นเครื่อ...
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรฟอสฟอรัสการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรฟอสฟอรัส (อ่าน 1518)
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรฟอสฟอรัส ผลิตจากหินฟอสเฟต ซึ่งมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงแต่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช หมักกับปุ๋ยหมัก รำข้าวเพื่อช่วยในการดูดซับความชื้น และปรับลักษณะเนื้อวัสดุหมักให้เหมาะสม และใช้สารเร่ง พด.9 ซึ่งเป็นจุ...