เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.com


บทความ
การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง (อ่าน 4065/ตอบ 0)
ประโยชน์ที่ได้จากการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
 รัฐสามารถลดการนำเข้าจากทั้งหมดปีละ 3.6 ล้านตัน/ปี (เป็นสูตรสำเร็จ 1.8 ล้านตัน) จึงทำให้ลดเงินตราต่างประเทศ จากการนำเข้าปุ๋ยสำเร็จที่มีสารตัวเติม 4,320 ล้านบาท/ปีและลดค่าใช้จ่ายซื้อสารตัวเติมในประเทศ 3,240 ล้านบาท ซึ่งการลดค่านำเข้า ค่าเก็บโกดัง ค่าขนส่งทั่วประเทศ ค่าดอกเบี้ย ค่าบรรจุ ฯลฯ ที่เกษตรกรจ่าย ปีละ 1,620 ล้านบาท
 สารตัวเติม ได้แก่ ดินทราย ดินขาว ยิบซั่ม ฯลฯ ที่รวมอยู่ในปุ๋ยสูตรสำเร็จแต่ขายราคาเดียวกัน ถ้าเกษตรกรผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพียง 20% ของจำนวนปุ๋ยที่ใช้ทั้งประเทศ จะลดค่าใช้จ่ายสารตัวเติมถึงปีละ 1,840 ล้านบาท และปุ๋ยผสมใช้เองถูกกว่าปุ๋ยสำเร็จถึงตันละ 1,000-1,500 บาท
1.หลักการผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆใช้เอง
 คือการนำแม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0,สูตร 46-0-0 และสูตร 0-0-60 มาผสมให้เข้ากันตาม ตารางผสมปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรจัดทำขึ้นและสามารถผสมได้ทุกสูตรที่มีขายในท้องตลาด
2.อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้าง
 
2.1เครื่องชั่งขนาด 25 - 50 กิโลกรัม
2.2พลั่วหรือจอบ
2.3ถังและขันพลาสติค
2.4แม่ปุ๋ย
2.5ตารางผสมปุ๋ยเคมี
3.ขั้นตอนการผสมปุ๋ย
 เลือกสูตรและอัตราการใช้กับพืชจากคำแนะนำ คำนวณหาปริมาณและชั่งแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดจากตารางหนังสือคู่มือการผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆใช้เอง นำแม่ปุ๋ยที่ชั่งได้เทลงบนพื้นเรียบและแห้ง ใช้จอบ,พลั่วผสมคลุกเคล้าปุ๋ยในกองให้เข้ากัน นำบรรจุกระสอบเพื่อขนย้ายไปไร่นา การหว่านหรือใส่ต้องใส่ปริมาณน้อยกว่าเดิมเพราะไม่มีสารตัวเติม
4.ข้อดี
 
4.1ตัดปัญหาเรื่องปุ๋ยปลอม/ปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน
4.2ใช้ปุ๋ยราคายุติธรรม มีทางเลือกเพิ่มขึ้น
4.3สูญเสียน้อยกว่า เพราะลงทุนถูกกว่า
4.4ถ้าชำนาญสามารถปรับสูตรได้
4.5มีอำนาจในการต่อรองราคา
4.6มีปุ๋ยใช้ทันเวลา
5.ข้อจำกัด
 
5.1เสียเวลาผสม (10 กระสอบ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
5.2ผสมแล้วควรใช้ให้หมดใน 30 วัน
5.3แม่ปุ๋ยมีขายไม่ครบทั้ง 3 ชนิด
5.4แหล่งขายแม่ปุ๋ยมีน้อย
5.5ต้องอ่านเข้าใจจึงทำได้
5.6ต้องมีตารางผสมปุ๋ย
 ปุ๋ยที่ขายในท้องตลาดและสารตัวเติม
 
ปุ๋ยสำเร็จสารตัวเติมปุ๋ยสำเร็จสารตัวเติม
9-3-96112-3-657
16-4-05918-4-546
10-5-95611-6-460
16-4-55016-4-452
16-14-04614-4-949
16-4-84616-6-547
18-6-44518-11-537
6-18-124016-20-038
15-15-63716-4-649
18-11-53716-10-444
18-10-63716-8-840
15-5-143615-5-551
14-14-143618-6-641
4-16-242520-10-534
25-7-7246-12-2430
14-9-202316-8-1430
15-15-15227-13-1934
16-9-182212-10-1830
12-24-122216-16-829
 การใช้แม่ปุ๋ยผสมคิดจาก 100 กิโลกรัม
 
ปุ๋ยสูตรน้ำหนักแม่ปุ๋ยที่ใช้ (กก.)ตัวเติม (กก.)
18-46-046-0-00-0-60
16-20-04418038
16-16-835221429
15-15-1533202522
13-13-2129173519
12-24-125262022
9-24-2452-408
16-8-1418282430
18-12-626301034
3-10-3022-5028
18-10-622311037
19-19-194225321
25-7-716481224
21-7-1416402420
8-16-243544021
 สนใจเอกสารติดต่อขอได้สถาบันวิจัยข้าวหรือหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์