เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.com


บทความ
การผสมปุ๋ยเคมีเพื่อให้ได้ปุ๋ยตามสูตรสั่งตัด (อ่าน 3434/ตอบ 0)

วิธีการผสมปุ๋ยเคมี

การผสมปุ๋ยเคมีเพื่อให้ได้ปุ๋ยตามคำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่ได้จากผลการวิเคราะห์ดิน ซึ่งไม่สามารถหาซื้อปุ๋ยสูตร และปริมาณนั้นๆในท้องตลาดทั่วไป เพราะไม่มีผู้ประกอบการผลิตเฉพาะส่วนใหญ่ในท้องตลาดผู้ประกอบการ มักผลิตปุ๋ยสูตรหลักทั่วไป ได้แก่ ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ปุ๋ยสูตร 46-0-0 และปุ๋ยสูตร 0-0-60 เป็นต้น ดังนั้นเราจะ ใช้ปุ๋ยสูตรหลักเหล่านี้มาทำการผสมเพื่อให้ได้ปุ๋ยตามคำแนะนำการใช้ปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน

ตัวอย่างการผสมปุ๋ยเคมี

ปุ๋ย 16-20-0 หมายความว่า

  • ฟอสฟอรัส 20 กก. ได้มาจากปุ๋ย 16-20-0 น้ำหนัก 100 กก.
  • จะต้องการฟอสฟอรัส 4 กก. จะต้องใช้ปุ๋ย 16-20-0 น้ำหนัก 100*4/20 = 20
  • ปุ๋ย 16-20-0 น้ำหนัก 100 กก. มีไนโตรเจน 16 กก. ปุ๋ย 16-20-0 น้ำหนัก 20 กก. มีไนโตรเจน 16*20/100 = 3.2 กก.
    ยังขาดไนโตรเจนอีก 8-3.2 = 4.8 กก.

ปุ๋ย 46-0-0 หมายความว่า

  • ไนโตรเจน 46 กก. ได้มาจากปุ๋ย 46-0-0 น้ำหนัก 100 กก.
  • ถ้าต้องการไนโตรเจนเพิ่มอีก 4.8 กก. จะต้องใช้ปุ๋ย 46-0-0 น้ำหนัก 100*4.8/46 = 10.4 กก.

ปุ๋ย 46-0-0 หมายความว่า

  • โพแทสเซียม 60 กก. ได้มาจากปุ๋ย 0-0-60 น้ำหนัก 100 กก.
  • ถ้าต้องการโพแทสเทียม 8 กก. จะต้องใช้ปุ๋ย 0-0-60 น้ำหนัก 100*8/60 = 13.3 กก.

สรุป ถ้าจะต้องใช้ปุ๋ยเคมี 8-4-8 กก.ต่อไร่ให้ผสมปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 จำนวน 20 กก. กับปุ๋ยสูตร 0-0-60 จำนวน 13 กก. สำหรับการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ซึ่งจะได้เอ็น-พี-เค 3.2-4-8 กก.ต่อไร่ และใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จำนวน 10 กก. ต่อไร่สำหรับการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ก็จะได้ธาตุอาหารพืชตามคำแนะนำการใช้ปุ๋ย

ข้อมูลจาก : คู่มือสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ธรรมชาติของดินและปุ๋ย ศ.ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทร์ ดร. ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

ที่มา :
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900
Download