เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.com


รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> เครื่องวัดดิน pH ดิน ความชื้นดิน ความเค็มดิน >> เครื่องวัดความชื้นดิน ช่วงการวัด 15-90 เปอร์เซ็นต์ ยี่ห้อ Acu Rite ผู้นำเครื่องวัดสภาพแวดล้อมอเมริกา

เครื่องวัดความชื้นดิน ช่วงการวัด 15-90 เปอร์เซ็นต์ ยี่ห้อ Acu Rite ผู้นำเครื่องวัดสภาพแวดล้อมอเมริกา - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เครื่องวัดความชื้นดิน ช่วงการวัด 15-90 เปอร์เซ็นต์ ยี่ห้อ Acu Rite ผู้นำเครื่องวัดสภาพแวดล้อมอเมริกา
  Tell a Friend
เครื่องวัดความชื้นดิน ช่วงการวัด 15-90 เปอร์เซ็นต์ ยี่ห้อ Acu Rite ผู้นำเครื่องวัดสภาพแวดล้อมอเมริกา - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เครื่องวัดความชื้นดิน ช่วงการวัด 15-90 เปอร์เซ็นต์ ยี่ห้อ Acu Rite ผู้นำเครื่องวัดสภาพแวดล้อมอเมริกา - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เครื่องวัดความชื้นดิน ช่วงการวัด 15-90 เปอร์เซ็นต์ ยี่ห้อ Acu Rite ผู้นำเครื่องวัดสภาพแวดล้อมอเมริกา - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เครื่องวัดความชื้นดิน ช่วงการวัด 15-90 เปอร์เซ็นต์ ยี่ห้อ Acu Rite ผู้นำเครื่องวัดสภาพแวดล้อมอเมริกา

รหัสสินค้า: 000071
ราคา: 1,250.00 บาท
รายละเอียด:

เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดิน ยี่ห้อ Acu Rite หนึ่งในผู้นำด้านเครื่องวัดสภาพแวดล้อมจากอเมริกา 

ปริมาณน้ำที่พืชต้องการที่ระยะเวลาต่างๆ การให้น้ำพืชจะต้องให้เมื่อพืชต้องการเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ในทางปฏิบัติแล้วพืชต้องการน้ำอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากพืชใช้น้ำตลอดเวลาแต่ปริมาณน้ำที่ต้องการในแต่ละช่วงเวลาอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับช่วงของอายุการเจริญเติบโต สภาพอากาศ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บน้ำไว้ให้พืชได้ใช้อยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่าดิน จะต้องมีความสามารถในการเก็บน้ำไว้ได้อย่างพอเพียงต่อความต้องการของพืช แต่เมื่อพืชดูดน้ำจากดินไปใช้ปริมาณน้ำในดินก็จะลดลง ถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาหรือไม่มีการให้น้ำแก่ดิน เพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งพืชจะชะงัก เนื่องจากมีน้ำใช้ไม่เพียงพอกับการคายน้ำ จึงจำเป็นต้องทราบจุดต่ำสุดที่จะยอมให้น้ำในดินลดลงได้ เมื่อน้ำในดินลดลงจนเกือบจะถึงจุดที่ยอมให้ลดลงได้ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำการให้น้ำแก่พืชก่อนที่จะกระทบกระเทือนต่อพืช สิ่งที่ต้องทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือปริมาณน้ำที่ดินสามารถเก็บกักเอาไว้ได้ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าพืชจะสามารถใช้น้ำได้นานเท่าไหร่โดยไม่มีการให้น้ำแก่ดิน 

AcuRite ตรวจสอบว่าสภาพความชื้นดินมีกี่เปอร์เซ็นต์ ควรให้น้ำแก่พืชที่ปลูกอยู่หรือไม่ ได้อย่างรวดเร็ว พืชต้องการความชื้นดินในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ถ้าผักโดยทั่วไปจะต้องการความชื้นดินที่ 41 - 80% 
ป้องกันโรคราก และพืชเฉาตาย อันมีสาเหตุมาจากการให้น้ำพืชมาก หรือน้อยเกินไป ด้วยการวัดปริมาณเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดิน 

เครื่องวัดความชื้นดิน ยี่ห้อ AcuRite วัดความชื้นดินเป็นเปอร์เซ็นต์ อ่านค่าได้ง่าย มีสเกลสี พร้อมสัญลักษณ์ความชื้น ทำให้ทราบสถานะความชื้นของดินได้โดยง่าย 

Specifications : 
- ขนาด : 8.3 x 2.2 x 2.2 นิ้ว 
- ขาวัดยาว 6.2 นิ้ว 
- ช่วงค่าการวัดความชื้น 15-90% มีสัญลักษณ์แสดงค่าความชื้นในดินที่เหมาะกับพืชเป็น 4 ระดับ 5 สัญลักษณ์ 
1. 0 - 20% : กลุ่มพืชที่ทนดินแห้งมาก 
2. 21 - 40% : กลุ่มพืชที่ชอบดินที่ระบายน้ำดี ไม่ชื้นมาก 
3. 41 - 60% : กลุ่มพืชที่ชอบดินที่มีความชื้น 
4. 61 - 80% : กลุ่มพืชที่ขอบดินเปียก มีความชื้นสูงมาก 
5. สัญลักษณ์ดินเริ่มมีความอิ่มน้ำ เริ่มจะไม่สามารถอุ้มน้ำได้เพิ่ม 
- ความละเอียด : 15% 

AcuRite เทคโนโลยีของ Chaney Instrument Co., จาก Lake Geneva, Wisconsin, USA. บริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเครื่องวัดสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ปี ค.ศ.1943 

ร้านไม้แดด 
โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 
เว็บไซด์ร้านไม้แดด : //www.maitakdad.com 
E-mail : maitakdad@ymail.com 
Line id : tep_maidad 
https://www.facebook.com/ร้านไม้แดด-212967002192562/

น้ำหนัก : 200 กรัม

ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด